IEPER - VOORMEZELE

Voormezele werd voor het eerst vermeld in 961 als Formesela, samengesteld uit de persoonsnaam Frumo en sele dat woonplaats betekent. Het was een heerlijkheid die een leen was van de zaal van Ieper. In 1068 werd een kapittel van wereldlijke kanunniken gesticht, dat in 1100 zou uitgroeien tot een Augustijnenabdij. In 1566 werden de abdijgebouwen door de beeldenstormers verwoest, daarna hersteld, maar in 1794 door de Fransen opgeheven en verwoest. Van 1807-1811 werd op de plaats van de abdijkerk een nieuwe parochiekerk gebouwd, de Onze-Lieve-Vrouwekerk.In 1914 werd het dorp volledig verwoest. Diverse oorlogsbegraafplaatsen, bunkers en andere overblijfselen getuigen nog van deze tijd. Na de oorlog werd het dorp herbouwd, grotendeels volgens hetzelfde patroon.

Tijdens de opgravingen van 1989 tot 1991 vond men grondvesten van de verwoeste abdij terug. Deze vondsten leidden tot de reconstructie van de bouwplannen van de augustijnenabdij gespreid over vier bouwfasen.Traditiegetrouw en dit sinds jaren trekt op de eerste zondag na Pinksteren de
Heilige Bloedprocessie rond in het dorp.

De Heilige Bloedprocessie herdenkt de overdracht van de relikwie van het Heilige Bloed vanuit Rome. Tijdens de huidige processie zien de toeschouwers een voorstelling van de historische feiten en achtergrond. Zo is er bijvoorbeeld Karel de Goede, die de beschermheer ervan was en die de relikwie overbracht. Daarna bestaat de stoet vooral uit godsdienstige groepen met beelden uit het oude testament.